Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿 Instagram 채널 분석 보고서

Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿 인스타그램 통계 분석 대시보드
업데이트 날짜 2019-09-19 17:39:47데이터 확인 중입니다
팔로워792
팔로우368
게시물16
세계 랭킹
501,058th (Top 62.5%)
NoxScore
2.39
괜찮은 채널입니다(Top 11.6%)
참여율
21.9%
156 17
제휴 단가 예측
0.00 (각 게시물)
CPM0.00
Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿 Daily Followers (최근 1년)
Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿 게시물 참여도
나이 & 성별
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
시청자 예상 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
지역
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
시청자 예상 언어 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿 @Ευαγγελία Μακρυγιάννη🧿
국가 기타
언어 영어
채널 태그
소개
Hellene🇬🇷 📍 München Be brave and stay true to your deeds!