kamalapaudelghimire 틱톡 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2021-09-18 17:37:02데이터 확인 중입니다
팔로워1.85만
팔로잉1만
좋아요120만
동영상3498
팔로워 랭킹
1,830,704th
855,586th
NoxScore
1.78
ER(인게이지먼트)
제휴단가 예측
₩ 1079 - ₩ 7552
틱톡 데이터통계
7 주 14 주
 • + 505

  팔로워

 • + 4.09만

  좋아요

 • + 6

  동영상

날짜팔로워좋아요동영상
2021-08-09 1.79만 - 115.9만 - -
2021-08-16 1.81만 159 119.09만 3.18만 -
2021-08-23 1.82만 46 120만 9091 -
2021-08-30 1.83만 100 120만 - -
2021-09-06 1.84만 100 120만 - -
2021-09-13 1.85만 100 120만 - + 6
팔로워 그래프
누적 데이터
좋아요 그래프
누적 데이터
나이 & 성별
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
지역
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
평균 참여율
 • 조회수/팔로워

  0%

 • 좋아요/조회수

  0%

 • 댓글/조회수

  0%

 • 공유수/조회수

  0%

평균 조회수- 평균 댓글수- 평균 공유수-
최근 영상
최신
인기

  @kalujodi

  kamalapaudelghimire

  국가 기타
  언어 인도네시아어
  태그
  오리지널 사운드
  소개
  जिन्दगी को भर छैन सके सबैलाई राम्रो गर्नुहोस सकारात्मक सोच राख्नुस् 🙏❣️❣️❣️❣️❣️
  문의하기

  카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

  카톡문의