Kien Review 유튜브 채널 분석 보고서

Kien Review유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-03-04 07:50:53데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  20.4만 0.49%
 • 조회수

  1667.49만 0.89%
 • 평균 조회수

  18.74만 4.1%
 • 동영상

  80
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
137,368th ( Top 1% )
3,031st ( Top 2.3% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 214.72만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 259.25만 - ₩ 1140.71만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-11-22

2020-11-25

2020-11-30

2020-12-07

2020-12-13

2021-02-28

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Kien Review 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Kien Review

YouTube 가입일

2014-04-25

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
Chào các bạn mình là Kien Review đây !
Hi vọng kênh Youtube của mình sẽ mang đến cho các bạn những điều bổ ích nhất. Mình review bằng cả trái tim mình nên mình hi vọng các bạn sẽ đón nhận và tiếp tục ủng hộ mình.
Kien review90, Kiên review90, kien review san pham quang cao, kien tik tok, Kiên tiktok, sản phẩm có đúng như quảng cáo ? Kien chuot bach, kiên chuột bạch, quảng cáo và thực tế, thánh review, thanh review
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의