Play Troll HD 유튜브 채널 분석 보고서

Play Troll HD유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-12 10:17:35데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  -- 
 • 조회수

  4010  0.91%
 • 평균 조회수 

  928  3.69%
 • 동영상

  4 
구독자 랭킹
680,317th ( Top 5.1% )
12,957th ( Top 10.2% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 9018  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 0-₩ 0
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 Play Troll HD 유튜브 채널
최신 동영상 Play Troll HD 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Play Troll HD

YouTube 가입일

2017-12-03

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
Cuộc sống có vô vàn điều mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Có biết bao nhiêu điều diệu kỳ đang chờ đợi chúng ta khám phá và cảm nhận. Hạnh phúc là một nụ cười, là tình yêu, là được sống nhàn nhã mỗi ngày. Hạnh phúc là nói chuyện, là giao tiếp, là chia sẻ niềm vui.
Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó.

ủng hộ kênh và đăng ký nhớ subscriber nhá....
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)