POPS TV VIETNAM 유튜브 채널 분석 보고서

POPS TV VIETNAM유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-30 20:49:29데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  199만 
 • 조회수

  8.85억  0.02%
 • 평균 조회수 

  2.15만  -4.5%
 • 동영상

  1479 
구독자 랭킹
9,024th ( Top 1% )
148th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 2.64만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 41.21만-₩ 181.68만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2016-10-20

2017-01-11

2017-04-08

2017-06-12

2017-08-24

2018-11-26

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 POPS TV VIETNAM 유튜브 채널
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
POPS TV VIETNAM

YouTube 가입일

2013-03-25

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Tải ứng dụng giải trí POPS dành cho gia đình / Download POPS app to enjoy family entertainment content: http://bit.ly/ungdungPOPS-popstv
Truy cập website POPS.vn để xem thêm nhiều nội dung giải trí hay / Visit POPS.vn for more entertainment content: http://bit.ly/POPS-popstv-1

POPS TV - Kênh giải trí hàng đầu tại Việt Nam, POPS TV đem đến cho khán giả những nội dung hấp dẫn cập nhật mỗi ngày.

Đăng ký theo dõi POPS TV, khán giả sẽ được thưởng thức những video mới nhất, hay nhất thuộc nhiều thể loại: hài, phim, các show giải trí do các nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện.

Tải Ứng Dụng Giải Trí POPS: http://bit.ly/ungdungPOPS-popstv
Đăng ký/Subscribe YouTube channel: http://popsww.com/POPSTVVIETNAM
Đăng ký/Subscribe Facebook: https://www.facebook.com/POPSTVVIETNAM/
Đăng ký/Subscribe Twitter: https://twitter.com/Pops_Vietnam
Đăng ký/Subscribe G +: https://goo.gl/4uMpkU
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)