Minh Hải Miền Đông 유튜브 채널 분석 보고서

Minh Hải Miền Đông유튜브 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2022-11-27 18:15:05데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  25.8만
 • 조회수

  8623.15만 0.07%
 • 평균 조회수

  1.37만 33.77%
 • 동영상

  3371
 • 라이브 수입

  --
구독자 랭킹
161,467th ( Top 1% )
3,614th ( Top 2.3% )
NoxScore
제휴 단가 예측
0.00 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
0.00-0.00
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-06-16

2020-07-11

2020-08-09

2020-08-29

2020-09-09

2022-07-05

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
시청자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 언어 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
전체일반 영상Shorts
최근 30개 최근 30일
채널에서 가장 많이 본 동영상 Minh Hải Miền Đông 유튜브 채널
최신 동영상 Minh Hải Miền Đông  유튜브 채널
전체일반 영상Shorts
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Minh Hải Miền Đông 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 본인 채널 인증이 완료되면 아래 혜택을 받습니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Minh Hải Miền Đông

YouTube 가입일

2014-04-30

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
KÊNH MINH HẢI MIỀN ĐÔNG. luôn cập nhật những thông tin, nóng và nhanh nhất. gửi tới các bạn những thông tin bổ ích trong cuộc sống. và cập nhật những câu chuyện thú vị trong gia đình và xã hội, để mọi người thư giãn sau những giờ làm việc mệt học.rất chân thành cảm ơn
https://www.youtube.com/channel/UC6wtzyETHoxfyEPiHd1VhQg