คู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมือง (ไทย) 유튜브 채널 분석 보고서

คู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมือง (ไทย)유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-09-18 11:33:39데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  14.5만 0.69%
 • 조회수

  6858.73만 0.48%
 • 평균 조회수

  25.64만 1.3%
 • 동영상

  102
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
211,861st ( Top 1.5% )
5,520th ( Top 5.1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 18.56만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 66.24만 - ₩ 232.06만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2017-09-09

2018-01-28

2018-06-28

2019-03-12

2019-10-18

2020-03-29

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
คู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมือง (ไทย) 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
คู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมือง (ไทย)

YouTube 가입일

2014-08-29

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
คู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมืองเป็นการ์ตูนโทรทัศน์เกี่ยวกับรถยนต์ผู้พิทักษ์ในเมืองเล็ก ๆ ที่ทุกคนก็สามารถเป็นผู้พิทักษ์ได้!

ติดตามเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นกับเพื่อน ๆ มากมายในเมือง พบกับพอลลี่และฟีโอน่าขณะช่วยเหลือผู้คนในเมืองจากการโจรกรรม เพลิงไหม้ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองที่เงียบสงบแห่งนี้ หนู ๆ ยังจะได้พบกับ คาลามิตี้ โครว์ นกที่โชคร้ายที่สุดในเมือง

สัมผัสกับมิตรภาพที่น่าชื่นชมจากเรื่องราวของคู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมือง พบกับความอบอุ่นและการช่วยเหลือที่ทุกคนมีให้แก่กัน การ์ตูนนี้จัดขึ้นสำหรับเด็กอายุ 2-6 ขวบ

คู่ซี้สี่ล้อ พิทักษ์เมืองสร้างสรรค์โดย Ruta Ett DVD AB
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의