KobeN 유튜브 채널 분석 보고서

KobeN유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-12-02 07:09:26데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  8000 1.14%
 • 조회수

  49.62만 0.11%
 • 평균 조회수

  6706 0.09%
 • 동영상

  48
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
1,376,201st ( Top 10.2% )
199,768th ( Top 20.9% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 2.83만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 0 - ₩ 0
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2016-03-13

2017-06-05

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 KobeN 유튜브 채널
Deleted

2016-10-09 

2.13만 334 3 41
최신 동영상 KobeN 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
KobeN

YouTube 가입일

2015-09-13

국가

미국 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Thỉnh thoảng mình post cái vid gì đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_______________________________

F.A.Q:

Q: Anh/bạn/em bao nhiêu tuổi?
A: 20 tính đến hiện tại lúc viết dòng này

Q: Anh/bạn/em ở đâu?
A: Sinh ra lớn lên tại Hà Nội và đang học tập sinh sống tại Mỹ

Q: Anh/bạn/em dùng máy tính gì để stream?
A: https://goo.gl/L98dNo

Q: Muốn donate cho anh/bạn/em thì vào đâu?
A: https://unghotoi.com/kobengaming

Còn câu hỏi nào nữa các bạn cứ thoải mái inb fanpage của mình tại:

https://www.facebook.com/TheToxicKobeN/
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)