HIEN NGUYEN ACNE 유튜브 채널 분석 보고서

HIEN NGUYEN ACNE유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-07-21 11:45:44데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  9.55만 -0.21%
 • 조회수

  7038.06만 0.11%
 • 평균 조회수

  13.19만 67.58%
 • 동영상

  308
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
292,472nd ( Top 2.1% )
51,374th ( Top 5.1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 118.06만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 34.84만 - ₩ 108.1만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-10-11

2020-10-22

2020-10-29

2020-11-01

2020-11-22

2020-12-17

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 HIEN NGUYEN ACNE 유튜브 채널
Satisfying and Relax Video with Hien Spa Beauty #265

2021-01-30 

108.12만 9002 927 179
최신 동영상 HIEN NGUYEN ACNE 유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
HIEN NGUYEN ACNE 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
HIEN NGUYEN ACNE

YouTube 가입일

2019-12-01

국가

미국 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Hien Nguyen Acne treatment
Facebook: https://facebook.com/hien.tho
Call/zalo. : 0905007690
Add. : 135/1a Lê Đình Lý Đà Nẵng


-Hien Nguyen Acne Treatment chuyên đăng các video về lấy nhân mụn to, độc và lạ mắt nhất cho các bạn thích xem nặn mụn_specializing in posting videos about getting big, poisonous and fancy acne for you who want to see squeezing acne
-Hien Nguyen Acne Treatment còn giúp cho người xem thư giản cho những người thích xem nặn mụn_Also helps viewers relax for those who like to see pimple
-Cảm ơn các bạn đã xem video của Hien Nguyen Acne Treatment_Thank you for watching the video of Hien Nguyen Acne Treatment
-Hãy đăng kí theo dõi( Please subscribe): https://www.youtube.com/channel/UCABOnjLLuBHMffRTFrL-q4Q

-Nội Dung Hay Và Hữu ích hãy ũng hộ tác giả tại ( Good and Useful Content, please support the author at)

-Hoạc đơn giản chỉ cần like , share là động lực để tôi làm nhiều video chất lượng và hấp dẫn hơn (Or simply like, share is the motivation for me to ma
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의