HQT Studio 유튜브 채널 분석 보고서

HQT Studio유튜브 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2022-05-14 10:36:20데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  --
 • 조회수

  70.34만 0.01%
 • 평균 조회수

  2.41만 0.38%
 • 동영상

  23
 • 라이브 수입

  --
구독자 랭킹
1,849,998th ( Top 11.7% )
32,698th ( Top 22.0% )
NoxScore
제휴 단가 예측
0.00 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
0.00-0.00
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 HQT Studio  유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
HQT Studio 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
HQT Studio

YouTube 가입일

2016-12-02

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
Kênh sẽ là nơi mình sẽ Vietsub các video hài hước của Kênh Mark Angel Comedy. Hiện tại, mình sẽ cố gắng ra mỗi ngày 1 tập cho các bạn.
Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa.
Xin lỗi các bạn về phần thứ tự các tập phim, do mình đang làm các video có nhiều lượt view trước nên có thể gây ra phản cảm với các bạn. Mình sẽ cố gắng làm lại đúng thứ tự các tập phim cho mọi người nhé.
Nhớ Like, Comment và Subscribe nhé!
Đăng ký Channel của mình: https://goo.gl/f3Z4dd
Kênh Youtube Mark Angel Comedy: youtube.com/MarkAngelComedy
Kênh Youtube mình: youtube.com/HQTStudio
Music by Menta Music.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
P/s: HQT Studio hy vọng sẽ là 1 kênh chuyên Vietsub các video của những kênh được yêu thích, trước mắt là kênh MarkAngelComedy. Thank you.