ครูชัยยงค์ ; บอนไซ&ต้นไม้ 유튜브 채널 분석 보고서

ครูชัยยงค์ ; บอนไซ&ต้นไม้유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-01-21 19:28:13데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  3.66만
 • 조회수

  529.31만 0.1%
 • 평균 조회수

  1199 3.01%
 • 동영상

  729
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
544,832nd ( Top 4.0% )
12,702nd ( Top 12.8% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 8669 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 15.42만 - ₩ 54.26만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-10-09

2020-03-29

2020-08-19

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 ครูชัยยงค์ ; บอนไซ&ต้นไม้ 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
ครูชัยยงค์ ; บอนไซ&ต้นไม้

YouTube 가입일

2014-02-03

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
ครูชัยยงค์ ศรีเกื้อกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ /จบวิชาเอกเกษตรกรรมสาขาพืชและสัตว์
เบอร์โทร 093 124 8212
1.นำเสนอผลงานพื้นฐานการสร้างงานบอนไซเบื้องต้น
2.ก่อตั้งชมรมบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의