YoYo TeLeViSion VietSub 유튜브 채널 분석 보고서

YoYo TeLeViSion VietSub유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-18 07:31:32데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  131만 
 • 조회수

  4.65억  0.32%
 • 평균 조회수 

  5.64만  52.42%
 • 동영상

  1985 
구독자 랭킹
15,019th ( Top 1% )
283rd ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 79.21만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 1204.58만-₩ 5300.37만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2019-02-19

2019-03-23

2019-05-01

2019-06-07

2019-08-12

2019-11-09

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
YoYo TeLeViSion VietSub

YouTube 가입일

2017-01-10

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
YoYo TeLeViSion VietSub is the biggest up-to-date Chinese TV series channel on the Youtube.We will give you the hottest and the most timely official version of Chinese TV series. Welcome to subscribe our channel,and thanks for your support!
YoYo TeLeViSion VietSub là kênh Vietsub chính thức phim bộ Trung Quốc của công ty Thiên Tân tại Việt Nam, phim được cập nhật có bản quyền và liên tục tại kênh. Hãy luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi.
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)