Thy Freestyle Soccer 유튜브 채널 분석 보고서

Thy Freestyle Soccer유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-04-23 03:53:41데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  25.7만 0.39%
 • 조회수

  4465.83만 0.17%
 • 평균 조회수

  5.03만 3.78%
 • 동영상

  200
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
113,160th ( Top 1% )
2,521st ( Top 2.0% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 65.35만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 48.44만 - ₩ 213.4만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-05-07

2019-05-08

2019-05-26

2020-03-18

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 Thy Freestyle Soccer 유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Thy Freestyle Soccer 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Thy Freestyle Soccer

YouTube 가입일

2007-11-19

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
PHẠM TRỌNG THY aka THY FREESTYLE
TÂNG BÓNG NGHỆ THUẬT - BÓNG ĐÁ ĐƯỜNG PHỐ - DẠY BÓNG ĐÁ - BÓNG ĐÁ NGHỆ THUẬT
Mình là cầu thủ bóng đá có thể chơi tất cả các thể loại bóng đá kể trên.
Thông tin liên hệ: 0368 491 316 ( Trợ lý Thủy Tiên )
Email:

Thành tích :
- Thí sinh được khán giả yêu thích Cuộc thi Hotvteen 2009 - Khu vực TPHCM
- Hạng nhì Cuộc thi Tâng Bóng Nghệ Thuật Việt Nam 2009 - Clearmen
- Tổ Chức Giải Tâng Bóng Nghệ Thuật Mr.Hoo 2013
- Certificate about social activities of The House’s Youth Culture in 2011, 2012
- Certificate Attended The Festival Flower DaLat 1, 2014
- Certificate Game Show for Child at Dam Sen Park ( 2011)
- Hạng Nhất giải MILO CAN YOU 2016
- Hạng Nhất tập 10 Gameshow Vua Phạt Đền – Season 1
- Nhà Sáng Lập Panna 1VS1 Street Football tại TP HCM
- Đạt nhiều giải thưởng 1 - 2 - 3 nhiều giải bóng đá Futsal TPHCM
- Bằng khen "Nghệ sĩ vì cộng đồng" do Nhà Văn Hóa Thanh Niên trao tặng
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의