Bán Xe Đạp Đua Rẻ Nhất Việt Nam 유튜브 채널 분석 보고서

Bán Xe Đạp Đua Rẻ Nhất Việt Nam유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-01-19 01:53:09데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  1.71만
 • 조회수

  696.8만 0.03%
 • 평균 조회수

  607 8.98%
 • 동영상

  2211
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
951,081st ( Top 6.9% )
17,391st ( Top 13.1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 7995 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 7.87만 - ₩ 35.06만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2017-12-04

2018-10-27

2019-11-01

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 Bán Xe Đạp Đua Rẻ Nhất Việt Nam 유튜브 채널
Xe Đạp Giant Online. Sơn 0937009995

2020-03-27 

4.98만 507 28 62
최신 동영상 Bán Xe Đạp Đua Rẻ Nhất Việt Nam 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Bán Xe Đạp Đua Rẻ Nhất Việt Nam

YouTube 가입일

2011-06-18

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
chuyên cung cấp xe đạp đua giá rẻ cho mọi người.
xe giá chuẩn và cực rẻ.
0937009995 sơn
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의