Color Man 유튜브 채널 분석 보고서

Color Man유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-29 21:47:04데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  192만 
 • 조회수

  7.62억  0.06%
 • 평균 조회수 

  21.09만  -1.1%
 • 동영상

  3002 
구독자 랭킹
9,445th ( Top 1% )
157th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 196.76만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 1757.29만-₩ 7732.08만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2018-12-24

2019-01-18

2019-02-14

2019-04-08

2019-05-26

2020-03-01

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Color Man

YouTube 가입일

2015-11-01

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Color Man (Quý Ông Đa Sắc) là 1 người đam mê màu sắc bởi vì anh quan niệm rằng Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thiếu vắng màu sắc, cuộc sống sẽ buồn tẻ và vô vị. Từng sản phẩm trên kênh Color Man đều đa màu sắc như chính con người anh vậy. Tất cả chỉ vì 1 mong muốn duy nhất : điểm tô cuộc sống và mang đến niềm vui cho mọi người.

Đăng ký kênh Color Man ngay để theo dõi những video thú vị: https://goo.gl/1PVXak
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)