LÀM PHIM NGHIỆP DƯ - LNC 유튜브 채널 분석 보고서

LÀM PHIM NGHIỆP DƯ - LNC유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-30 18:06:02데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  17.7만 
 • 조회수

  1509.41만  0.08%
 • 평균 조회수 

  2.59만  -10.3%
 • 동영상

  231 
구독자 랭킹
139,279th ( Top 1.0% )
3,125th ( Top 2.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 30.57만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 20.93만-₩ 92.13만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2018-08-31

2018-11-12

2019-01-24

2019-03-23

2019-05-10

2019-06-27

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
인증채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
LÀM PHIM NGHIỆP DƯ - LNC

YouTube 가입일

2017-05-09

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
HƯỚNG DẪN LÀM PHIM cho những bạn đam mê quay và dựng phim
- Tự học dựng phim trên Adobe Premier CC
- Làm phim du lịch, kỷ niệm, vlog, phim ngắn ...

DANH SÁCH
* Quay phim cơ bản http://bit.ly/quayphimcoban
* Tip & Trick quay phim : http://bit.ly/tiplamphim
* Nhạc làm phim http://bit.ly/nhacdungphim
* Làm phim như XXX http://bit.ly/youtuberlamphim
* Dựng phim với DAVINCI RESOLVE http://bit.ly/huongdandungphim
* Review máy ảnh quay phim http://bit.ly/mayanhquayphim

Liên hệ channel:

Mạnh Cường
► Facebook: bit.ly/cuongvlog
► Email:
------------------------------------------------------------------------------
LỚP HỌC VIDEO CỦA CƯỜNG ► bit.ly/lophocvideo
NHÓM LÀM PHIM NGHIỆP DƯ ► bit.ly/groupLPND
CHỢ THANH LÝ ĐỒ CŨ LPND ► bit.ly/thanhlycamera

Xin cảm ơn !
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)