Hoàng Thị Hương 유튜브 채널 분석 보고서

Hoàng Thị Hương유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-30 01:41:05데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  2.66만 
 • 조회수

  364.36만  0.09%
 • 평균 조회수 

  1644  -1.14%
 • 동영상

  721 
구독자 랭킹
612,482nd ( Top 4.6% )
11,794th ( Top 9.3% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 2.23만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 2.37만-₩ 10.57만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2019-05-07

2019-06-20

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 Hoàng Thị Hương 유튜브 채널
최신 동영상 Hoàng Thị Hương 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Hoàng Thị Hương

YouTube 가입일

2012-09-26

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
소개
Chuyên buôn bán sỉ lẻ các loại phong lan các mặt hàng rừng đồ rừng tây bắc toàn quốc.
Fb Hoàng Thị Hương https://www.facebook.com/huongbinhlc93
.Zalo 0942815888
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)