ร้านไปกันใหญ่ พีอาร์ชงเหล้า 유튜브 채널 분석 보고서

ร้านไปกันใหญ่ พีอาร์ชงเหล้า유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-01-19 03:37:49데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  18.8만 0.53%
 • 조회수

  5076.74만 0.96%
 • 평균 조회수

  6.96만 -1.35%
 • 동영상

  318
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
143,110th ( Top 1.0% )
3,495th ( Top 3.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 28.82만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 1506.77만 - ₩ 5273.83만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-08-11

2020-08-18

2020-08-28

2020-09-24

2020-10-30

2020-11-12

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 ร้านไปกันใหญ่ พีอาร์ชงเหล้า 유튜브 채널
พ่อบ้านใจกล้า ep4

2020-12-14 

80.79만 7774 358 220
최신 동영상 ร้านไปกันใหญ่ พีอาร์ชงเหล้า 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
ร้านไปกันใหญ่ พีอาร์ชงเหล้า

YouTube 가입일

2019-04-09

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
ร้านไปกันใหญ่ เกษตร-นวมินทร์ ร้านชงเหล้า นั่งชิวสาวสวยมากมาย คอยบริการ
อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ สาวชงเหล้าแสนสวย สอบถามข้อมูล โทร 0834474777
หรือ id line @paikanyai
Shop to go big Kaset-Nawamin, the brewery, sit and chew many beautiful women.
Delicious food, melodious music, beautiful brewed girls. For more information call 0834474777.
Or id line @paikanyai
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의