TẬP BÓNG RỔ 유튜브 채널 분석 보고서

TẬP BÓNG RỔ유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-07-22 11:50:41데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  2.38만 0.42%
 • 조회수

  189.28만 0.61%
 • 평균 조회수

  7062 1.47%
 • 동영상

  171
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
840,993rd ( Top 6.0% )
15,562nd ( Top 11.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 3.92만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 1.61만 - ₩ 7.44만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-07-22

2020-12-11

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
TẬP BÓNG RỔ 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
TẬP BÓNG RỔ

YouTube 가입일

2012-08-11

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Bóng rổ là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích và có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, để chơi được Bóng rổ là tương đối khó.

TẬP BÓNG RỔ được sáng lập bởi thầy NGUYỄN HỒNG CƯỜNG từ những năm 2013 và liên kết chặt chẽ cùng:

INSTAGRAM | just.handle

GROUP FACEBOOK | TẬP BÓNG RỔ

Môn thể thao nào cũng vậy, việc hoàn thiện các kỹ năng cơ bản luôn là ưu tiên số một.
Tính thẩm mỹ cũng từ đấy mà ra. Nó chính là nét đẹp của những điều cơ bản nhưng được thực hiện nhanh - mạnh - uyển chuyển và có sự phối hợp chuyển qua lại.

Sau hơn 15 năm gắn bó với Bóng rổ và được đào tạo bài bản, cùng với kinh nghiệm xuyên suốt trong dạy học, huấn luyện, hy vọng những hướng dẫn này sẽ góp phần giúp các bạn tập luyện Bóng rổ một cách hiệu quả!

[ TOMORROW MAY NEVER COME - NO DAYS OFF]
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의