Top Tin Việt 유튜브 채널 분석 보고서

Top Tin Việt유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-28 20:44:08데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  -- 
 • 조회수

  3067.55만  0.06%
 • 평균 조회수 

  1.03만  0.53%
 • 동영상

  1355 
구독자 랭킹
372,124th ( Top 2.8% )
7,570th ( Top 6.0% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 14.53만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 37.32만-₩ 164.53만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 Top Tin Việt 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Top Tin Việt

YouTube 가입일

2015-11-15

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Top Tin Việt là kênh thông tin bóng đá chính thống luôn cập nhật những tin tức Bóng Đá nhanh và chính xác nhất . Ngoài ra những thông tin thể thao, thời sự, kinh tế và văn hóa nổi bật ... Luôn được chúng tôi quan tâm xen lẫn, với hy vọng đêm đến những góc nhìn mới nhất , chuyên sâu . Những phân tích , nhận định của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam cũng như thế giới .
Rất mong sự ủng hộ từ các bạn . Ủng hộ " Top Tin Việt " bằng cách đăng ký kênh nhé
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)