อานนท์ เล่าเรื่อง 유튜브 채널 분석 보고서

อานนท์ เล่าเรื่อง유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-29 00:11:39데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  40.1만 
 • 조회수

  3968.58만  0.22%
 • 평균 조회수 

  12.7만  4.63%
 • 동영상

  244 
구독자 랭킹
62,668th ( Top 1% )
13,624th ( Top 1.4% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 407.42만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 557.46만-₩ 1725.46만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2017-04-09

2018-04-24

2019-02-06

2019-06-29

2019-11-15

2020-05-12

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 อานนท์ เล่าเรื่อง 유튜브 채널
โบราณว่าไว้ มี7ข้อนี้เป็นเนื้อคุ่กันมาแต่ชาติก่อน แต่งงานแล้ว แต่รักผู้หญิงอีกคน ทำไงดี พ่อแม่รังแกฉ

2019-11-06 

47.53만 8149 332 328
최신 동영상 อานนท์ เล่าเรื่อง 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
อานนท์ เล่าเรื่อง

YouTube 가입일

2016-08-27

국가

미국 

언어

태국어 

구독
소개
บรรยาย เรื่องเล่า ของกฏแห่งกรรม ธรรมะ นิทานคติธรรม ตำนาน เรื่องเล่า โดยอานนท์ เพื่อเป็นวิทยาทาน ต่อเพื่อนมนุษย์ ให้เกรงกลัวละอายละเว้นต่อบาปกรรม ต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง อานนท์
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)