Gái nhật nè mệt ghê 유튜브 채널 분석 보고서

Gái nhật nè mệt ghê유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-12-06 18:03:40데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  6.72만
 • 조회수

  1999.06만 0.09%
 • 평균 조회수

  865 -0.46%
 • 동영상

  331
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
414,994th ( Top 2.9% )
8,568th ( Top 6.1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 8944 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 47.9만 - ₩ 210.81만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2021-01-31

2021-02-22

2021-05-10

2021-06-21

2021-08-08

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 Gái nhật nè mệt ghê 유튜브 채널
최신 동영상 Gái nhật nè mệt ghê  유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Gái nhật nè mệt ghê 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Gái nhật nè mệt ghê

YouTube 가입일

2020-10-11

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chào mừng các tình yêu đã đến với kênh:
GÁI NHẬT NÈ MỆT GHÊ

CÁC CỘT MỐC :
500 subscribe ✔
1,000 subscribe ✔
5,000 subscribe ✔
10,000 subscribe ✔
15,000 subscribe ✔
20,000 subscribe ✔
25,000 subscribe ✔
30,000 subscribe ✔
35,000 subscribe ✔
40,000 subscribe ✔
45,000 subscribe ✔
50,000 subscribe ✔
55,000 subscribe ✔
60,000 subscribe ✔
65,000 subscribe ✔
70,000 subscribe
75,000 subscribe
80,000 subscribe
85,000 subscribe
90,000 subscribe
95,000 subscribe
100,000 subscribe
Hy vọng bây giờ và tương lai các bạn sẽ ủng hộ GÁI NHẬT NÈ MỆT GHÊ nhiều hơn ❤
🌸 Thông báo mới🌸
❤️Kênh chuyên up thập cẩm mọi thứ trên tik tok❤️
Cho nên mấy bạn bớt vô sân si rồi nói mình lấy clip người ta
Mình lưu nhưng mình vẫn để ID Tiktok của họ để mọi người biết mà fl đừng ở đó mà PHÁN XÉT
LH : [email protected] ( quản lý )
Các video không phải tik tok sẽ là bản quyền của kênh do
Công

Mình sẽ thực hiện những yêu cầu của mình trên tab cộng đồng ❤mong mọi người hãy bình chọn