Bikasha tv 유튜브 채널 분석 보고서

Bikasha tv유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-10 12:43:21데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  40.9만 
 • 조회수

  6064.34만  0.03%
 • 평균 조회수 

  4.85만  2.01%
 • 동영상

  1120 
구독자 랭킹
60,913th ( Top 1% )
13,283rd ( Top 1.4% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 18.86만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 75.52만-₩ 233.9만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2018-11-30

2018-12-01

2018-12-02

2018-12-03

2018-12-04

2018-12-05

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Bikasha tv

YouTube 가입일

2013-12-09

국가

미국 

언어

네팔 

구독
채널 태그
소개
बिकाशा कथाका माध्यमले आबाज बिहीनको आबाज बुलन्द बनाउने र समाधान खोज्ने अनि जिबन बदल्ने थलो हो ।।
बिकाशाले बिचार र प्रेरणाले भरीएका कथा देखाउछ । कथा र पात्रहरु ध्यानपुर्बक नेपालका कुना कुना बाट छनोट गरिएका हुन्छन् । यि कथाले नेपाल भित्रका सम्भाबना देखाउछ ।। देशको नक्सा भित्र र माटोमै पसिना बगाउने प्रेरणा दिन्छ ।।
Bikasha is the place to rise the voice against the wrong practice and find its solution. Bikasha displays the stories which motivates the people and makes positive impacts in their life. The stories and its characters are real and carefully selected from different corners of Nepal. The stories which are shown in Bikasha motivates people to find the potential within our own country instead of going abroad and inspire to do something fruitful for our own life and for our nation.
You can help to find new stories and characters .
For more information on using Bikasha for commercial purposes. please submit a media request using the link below.
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)