KitZ 900 유튜브 채널 분석 보고서

KitZ 900유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-08-01 10:55:01데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  33.4만 -0.3%
 • 조회수

  6013.59만 0.03%
 • 평균 조회수

  5.92만 0.22%
 • 동영상

  431
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
92,998th ( Top 1% )
2,029th ( Top 1.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 64.29만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 5.61만 - ₩ 24.7만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2018-05-12

2018-05-30

2018-06-13

2018-07-03

2019-03-13

2019-11-15

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
KitZ 900 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
KitZ 900

YouTube 가입일

2011-10-04

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Kênh Youtube Chính thức của KitZ900 - Biker Độ Xe cực gắt ở Việt Nam.KitZ nổi bật với nhiều màu sắc như diễn xuất, người mẫu, Ông Chủ của những thương Hiệu SK. KitZ đã Bước vào Giới XeBiz Được 2 năm , Và đã Từng sở hữu Những chiếc xe Như Kawasaki Z900 , Ducati SuperSport , Bmw S1000rr , Suzuki GSX-R1000 và hiện tại là Kawasaki Zx10r

This is Official Youtube Channel of KitZ900 - Famous Biker in Vietnam. Kit also sparks with many colors in acting, modeling, Streamer, CEO of Many Brand SK. And Used to Have Bike Like Kawasaki Z900, Ducati SuperSport, Bmw S1000rr, Suzuki GSX-R1000 and currently Kawasaki Zx10

Liên hệ hợp tác /For Business:

Hãy nhấn SUBSCRIBE/ĐĂNG KÝ tại https://bit.ly/2Ko0PlP ngay để theo dõi những video mới nhất từ KitZ900

► YOUTUBE CHANNEL KITZ900: http://www.youtube.com/c/KITZ900
► FANPAGE FACEBOOK KITZ900: https://www.facebook.com/KitZ900
► INSTAGRAM KITZ900: http://instagr.am/kkitkai
► TIKTOK KITZ900 https://www.tiktok.com/@kitz900
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의