ทิศทางไทย 유튜브 채널 분석 보고서

ทิศทางไทย유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-31 17:14:07데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  76.2만  0.13%
 • 조회수

  2.13억  0.4%
 • 평균 조회수 

  6.6만  18.43%
 • 동영상

  1.01만 
구독자 랭킹
31,185th ( Top 1% )
776th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 23.17만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 1909.85만-₩ 6684.69만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2019-01-24

2019-03-07

2019-04-01

2019-06-13

2020-04-05

2020-10-01

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 ทิศทางไทย 유튜브 채널
ทำไม!? พระราชินี ต้องเกาะแขน!? ในหลวง หาใช่!สวีทหวาน?

2020-10-27 

62.3만 0 0 1288
최신 동영상 ทิศทางไทย 유튜브 채널
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
ทิศทางไทย

YouTube 가입일

2015-07-13

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
สถาบันทิศทางไทย สถานที่อบรม ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่
จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย
สนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”
.
เลขที่ 206 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถามโทร : ๐๒-๕๒๕-๔๒๔๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๑๒๔๑
หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
.
FACEBOOK : @thaimoveinstitute
TWITTER @thaimove_
LINE : thaimoveinstitute
INSTAGRAM : thaimoveinstitute
YouTube : ThaiMoveInstitute
.
#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)