Yến Nhi TV 유튜브 채널 분석 보고서

Yến Nhi TV유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-04-20 17:11:01데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  53.4만
 • 조회수

  6224.93만 0.06%
 • 평균 조회수

  7.74만 -0.69%
 • 동영상

  189
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
53,120th ( Top 1% )
1,178th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 110.79만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 63.54만 - ₩ 279.97만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-08-27

2019-08-28

2019-10-08

2020-01-29

2020-04-17

2020-10-15

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Yến Nhi TV 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Yến Nhi TV

YouTube 가입일

2016-10-13

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Youtube của Yến Nhi TV.
Tại đây, các bạn sẽ được xem rất nhiều câu chuyện hằng ngày và những thử thách thú vị cùng với Yến Nhi. Ngoài ra đây còn là nơi Yến Nhi muốn mang lại nhiều tiếng cười cho người xem thông qua những nội dung sáng tạo và hài hước.

Welcome to Yen Nhi TV channel!
Here you can find tons of daily stories and interesting challenges with Yen Nhi. In addition, this is the place where Yen Nhi wants to bring more laughter to viewers through creative and funny contents.

Liên hệ hợp tác / For Business:

HÃY nhấn SUBSCRIBE/ĐĂNG KÝ tại https://bit.ly/YenNhiTV ngay để theo dõi những video mới nhất từ Yến Nhi TV!

YOUTUBE CHANNEL: https://bit.ly/YenNhiTV
FACEBOOK FANPAGE: https://www.facebook.com/mcNyntv/
INSTAGRAM: https://instagram.com/nhiyennguyenn_1907
TIKTOK: https://tiktok.com/@nhiyennguyen1907

► Website Creatory: https://creatory.vn
► Facebook Fanpage Creatory: https://facebook.com/CreatoryVN
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의