Bến Thành Audio Video 유튜브 채널 분석 보고서

Bến Thành Audio Video유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-29 21:09:48데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  30.5만 
 • 조회수

  1.43억  0.07%
 • 평균 조회수 

  1060  -2.03%
 • 동영상

  3460 
구독자 랭킹
84,777th ( Top 1% )
1,914th ( Top 1.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 1.21만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 311.69만-₩ 1371.59만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2019-03-14

2019-03-15

2019-04-17

2019-05-01

2019-12-19

2020-10-12

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 Bến Thành Audio Video 유튜브 채널
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Bến Thành Audio Video

YouTube 가입일

2015-09-03

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bến Thành Audio Video

Bến Thành Audio Video - Trung Tâm Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam.

Đừng quên Like và Subcribe để nhận được những video hay, mới nhất của chúng tôi.

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!!

-------------------------------
Liên hệ:
- Hotline: 0916.880.116
- Telephone: 024.6686.0868
Powered by: BHMEDIA
Email:
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)