Đỗ Duy Hiếu 유튜브 채널 분석 보고서

Đỗ Duy Hiếu유튜브 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2022-12-03 09:08:20데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  76.5만 0.13%
 • 조회수

  5.82억 0.29%
 • 평균 조회수

  443.85만 0.32%
 • 동영상

  112
 • 라이브 수입

  --
구독자 랭킹
51,598th ( Top 1% )
1,046th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
0.00 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
0.00-0.00
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2022-01-02

2022-01-30

2022-03-06

2022-04-17

2022-05-24

2022-07-27

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
시청자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 언어 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Đỗ Duy Hiếu 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 본인 채널 인증이 완료되면 아래 혜택을 받습니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Đỗ Duy Hiếu

YouTube 가입일

2021-09-13

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Xin chào mọi người mình là Hiếu đây!
Mình sẽ mang lại cho các bạn những giây phút giải trí nhất bằng những tiểu phẩm hài ^^

*Liên hệ hợp tác (quảng cáo) qua Gmail: [email protected]

➥ Đăng ký kênh Đỗ Duy Hiếu để xem nhiều video mới tại: https://bit.ly/3KtyTsd
-------------------------------------------
Theo dõi Đỗ Duy Hiếu trên :

► Facebook: https://www.facebook.com/doduyhieu2004/
► Fanpage: https://www.facebook.com/duyhieu04
► Tik Tok: https://www.tiktok.com/@dohieu_04

✪ #tiktok #doduyhieu #trend #tiktokvietnam
---------------------/---------------------
© Bản quyền thuộc về Đỗ Duy Hiếu
© Copyright by Đỗ Duy Hiếu ☞ Do not Reup
---------------------/---------------------
📣 Video chỉ mang tính chất giải trí nha mọi người
📣 Nếu có vấn đề về bản quyền Âm nhạc,Hình ảnh…Mong bên chủ sở hữu liên hệ để chúng ta giải quyết qua email: [email protected]
Xin cảm ơn rất nhiều !!