ebuubejd 유튜브 채널 분석 보고서

ebuubejd유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-08-24 13:36:11데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  172 
 • 조회수

  10.48만  -75.98%
 • 평균 조회수 

  763  -0.52%
 • 동영상

  15 
구독자 랭킹
6,120,860th ( Top 45.9% )
2,561,499th ( Top 34.3% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 1257  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 0-₩ 0
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 ebuubejd 유튜브 채널
최신 동영상 ebuubejd 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
ebuubejd

YouTube 가입일

2008-03-18

국가

기타 

언어

알바니아 

구독
소개
Erdha duke mos e ditur nga, por erdha.
Dhe e pash një rruge përpara meje, dhe eca
Dhe qëndroj duke ecur, me pëlqeu kjo apo jo.
Si erdha? Si e pash rrugën time?
Nuk e di
Jam një i ri apo i vjetër ne ketë ekzistence?
A jam i lire dhe i papërmbajtur , apo ec i lidhur ne zingjir?
Jam drejtues i vetes ne jete , apo jam drejtuar?
Do te doja ta dija , por......
Nuk e di!
Dhe rruga ime, cila është rruga ime? Është e gjate apo e shkurte?
Jam duke u ngjitur ne ketë, apo jam duke shkuar poshtë dhe fundosur?Jam Unë ai qe eci ne rruge,
Apo është rruga qe lëviz?
Apo qëndrojmë te dy, por është koha e cila shpejton?
Nuk e di! Para se te bëhesha një krijese komplete , a e sheh
A isha asgjë, e pamundur? Apo e sheh se isha gjësend?
A ka përgjigje kjo gjegjeze, apo do te ngel përherë?
Nuk e di ....... dhe pse nuk e di ??
Nuk e di!
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)