Motorcycle TV 유튜브 채널 분석 보고서

Motorcycle TV유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-07-29 22:51:55데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  32.9만
 • 조회수

  4788.92만 0.07%
 • 평균 조회수

  3.37만 2.62%
 • 동영상

  459
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
94,166th ( Top 1% )
2,067th ( Top 1.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 31.51만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 58.36만 - ₩ 257.2만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-05-07

2019-05-12

2019-05-31

2020-02-22

2021-02-19

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Motorcycle TV 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Motorcycle TV

YouTube 가입일

2011-07-09

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Motorcycles TV là kênh online hướng dẫn các anh em thợ máy về nghề sửa chữa xe máy, xe đời mới và xe công nghệ cao phun xăng, ngoài ra mình cũng trang bị kiến thức cơ bản cho các bạn đam mê xe nền tảng kiến thức để chăm sóc con xe của mình. Ngoài việc làm những video về chẩn đoán hư hỏng chăm sóc xe mình còn làm về các động cơ độ chế, mang tính sáng tạo khoa học kỷ thuật, để thể hiện niềm đam mê về độ chế động cơ.

Mình không nhận sửa xe, độ xe.
Mình không nhận dạy nghề trực tiếp “ofline “.
Mình không kinh doanh mua bán phụ tùng, trang thiết bị đồ nghề.

Hiện tại mình có nhận review về phụ tùng, đồ nghề. Với điều kiện mình dùng thử cảm nhận nó tốt cho nghề thợ máy, cho xe anh em đam mê.

Mọi chi tiết liên hệ qua
Website: https://www.motorcycletv.vn/
Facebook https://www.facebook.com/lucio.nguyen.31
Email

Xin cảm ơn
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의