Cuộc Sống Tây Bắc 유튜브 채널 분석 보고서

Cuộc Sống Tây Bắc유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-25 23:35:29데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  -- 
 • 조회수

  1636.41만 
 • 평균 조회수 

  309  2.66%
 • 동영상

  250 
구독자 랭킹
333,404th ( Top 2.5% )
58,748th ( Top 6.2% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 1.17만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 4.2만-₩ 13.16만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 Cuộc Sống Tây Bắc 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Cuộc Sống Tây Bắc

YouTube 가입일

2017-05-16

국가

미국 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Đây là kênh youtube của Tùng Tây Bắc chia sẻ đến quý vị ĐẶC SẢN TÂY BẮC, VĂN HÓA TÂY BẮC, PHONG CẢNH TÂY BẮC... một cách chân thực nhất. Giúp quý vị có thêm nhiều thông tin hơn về các đặc sản, văn hóa, phong cảnh của người dân Tây Bắc. Mọi thông tin có thể liên lạc Tung Tây Bắc:
- Facebook: http://bit.ly/2D69NjO
- G+: http://bit.ly/2mlhPKY
- Tweet: http://bit.ly/2D31EgA
- Fanpape: http://bit.ly/2mtNZVy
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã ghé thăm kênh. Trân trọng.
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)