HOA BAN CAMP 유튜브 채널 분석 보고서

HOA BAN CAMP유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-30 21:55:41데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  41.9만 
 • 조회수

  4241.11만  0.04%
 • 평균 조회수 

  41.39만  -0.96%
 • 동영상

  54 
구독자 랭킹
61,255th ( Top 1% )
1,365th ( Top 1.1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 543.92만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 31.39만-₩ 138.31만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
안내: 최신 YouTube 공개 구독자 수 표시 방식에 따라 앞 3자리만 표시되기 때문에 구독자 수 그래프 변화가 있습니다
마일스톤

2016-12-13

2016-12-20

2017-01-12

2019-05-16

2019-06-25

2019-12-30

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
채널에서 가장 많이 본 동영상 HOA BAN CAMP 유튜브 채널
최신 동영상 HOA BAN CAMP 유튜브 채널
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
HOA BAN CAMP

YouTube 가입일

2016-07-06

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, thiết bị và chia sẻ kiến thức Dã Ngoại & Cắm Trại. Mục tiêu & triết lý hoạt động của chúng tôi, là xây dựng cộng đồng đam mê dã ngoại ngoài trời, cùng gia đình, người thân. Vui, Khỏe & Hạnh Phúc!

● HOA BAN CAMP™ - Nhà số 7, Khu liền kề Minori, 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
● Website: https://hoabancamp.com
● Tel: 0968.333.260

________________________________________


Hợp tác kinh doanh, cung cấp sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Mr. TÂN, Phạm
Team Leader
Email:

Facebook: https://www.facebook.com/mobigraphy

________________________________________
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)