Yugi H5 - Vua Trò Chơi Online 유튜브 채널 분석 보고서

Yugi H5 - Vua Trò Chơi Online유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-06-20 18:40:22데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  6870 0.15%
 • 조회수

  185.62만 0.25%
 • 평균 조회수

  3051 -9.73%
 • 동영상

  546
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
1,846,516th ( Top 13.5% )
245,422nd ( Top 24.9% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 8.15만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 37.76만 - ₩ 116.95만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-08-30

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Yugi H5 - Vua Trò Chơi Online 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Yugi H5 - Vua Trò Chơi Online

YouTube 가입일

2017-08-28

국가

미국 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Kênh Game online, anh em thích game thích chém gió thì chúng mình giao lưu.!
Nếu đam mê cùng game thì hãy đăng ký kênh để cùng chia sẻ, cùng chơi game nha các bạn.
Kênh hướng dẫn đấu bài ma thuật Yugi H5 ra mắt ngày 18 tháng 12 năm 2017..!
Nếu thấy bổ ích thì các bạn Đăng ký kênh, để cùng thảo luận & nhận CODE sớm nhất từ NPH...!
Kick vào để đăng ký: https://goo.gl/BeaFg3
🔰 YUGIH5.COM - ĐẤU BÀI MA THUẬT - THỎA MÃN ĐAM MÊ
▶ LƯU DANH NHẬN CODE: https://yugih5.com
▶ THAM GIA GROUP: https://www.facebook.com/GameYugiH5/
▶ YUGI ONLINE - GAME ĐA NỀN TẢNG
▶ Chơi được trên cả máy tính và điện thoại.
▶ YUGI H5- Lối chơi mô phỏng theo truyện.

Trò chơi Yugi H5

Cám ơn các bạn đã xem video.
FAQ
Q: Where do i find the latest Yugi H5 news?
A: I will try to feature some of the more interesting stuff here in YouTube.

Q: How do I contact you?
A: I promise to reply once I can!
(I will not miss them if its a direct message)

Thanks for watching the videos!
If you enjoyed it, please like and subscribe.
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의