นานาพันธุ์ไม้ by นิตยา 유튜브 채널 분석 보고서

นานาพันธุ์ไม้ by นิตยา유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-12-06 22:47:26데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  18만
 • 조회수

  2471.24만 0.21%
 • 평균 조회수

  7263 3.26%
 • 동영상

  1039
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
182,149th ( Top 1.3% )
4,730th ( Top 4.3% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 3.59만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 210.59만 - ₩ 737.42만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2021-01-06

2021-02-18

2021-03-18

2021-04-15

2021-05-25

2021-06-26

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 นานาพันธุ์ไม้ by นิตยา 유튜브 채널
35 ชื่ออโกลนีมาพันธุ์ต่างๆ ไม้มงคล แนะนำมือใหม่ เรียนรู้/นานาพันธุ์ไม้byนิตยา

2021-09-23 

26.74만 3978 167 70
최신 동영상 นานาพันธุ์ไม้ by นิตยา  유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
นานาพันธุ์ไม้ by นิตยา 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
นานาพันธุ์ไม้ by นิตยา

YouTube 가입일

2018-03-13

국가

태국 

언어

태국어 

구독
채널 태그
소개
ให้ความรู้ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับหมู่มวลพฤกษานานาพันธ์ การเกษตรผสมผสาน แนะวิธีการปลูก การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย และอีกหลายเทคนิคเกี่ยวกับต้นไม้ และ นานาสาระ
https://www.youtube.com/channel/UCoS7kt-piSor3qUQuZu5owAแฟนเพจ : https://www.facebook.com/นานาพันธุ์ไม้-by-นิตยา-108707747322798/
Ig.bawmiisilp
T.0827949961
Tiktok : krupinit
สินค้าจำหน่ายที่ ร้านนานาพันธุ์ไม้byนิตยา 8/10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา(ที่เดียวค่ะ) ออนไลน์ไม่ได้จัดส่งค่ะ..ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่รับชมและเกื้อหนุนด้วยดีเสมอมา..กราบขอบพระคุณจากใจค่ะ

โทร 0827949961
Line 0827949961

https://www.facebook.com/นานาพันธุ์ไม้-by-นิตยา-108707747322798/

tiktok:ครูพี่นิต
Ig.baumisillp