Mayechi Ub ( मायेची ऊब ) 유튜브 채널 분석 보고서

Mayechi Ub ( मायेची ऊब )유튜브 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2022-09-01 16:30:08데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  296 4.96%
 • 조회수

  1.46만 11.54%
 • 평균 조회수

  159 24.22%
 • 동영상

  35
 • 라이브 수입

  --
구독자 랭킹
7,733,115th ( Top 47.6% )
606,117th ( Top 72.5% )
NoxScore
제휴 단가 예측
0.00 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
0.00-0.00
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 언어 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Mayechi Ub ( मायेची ऊब ) 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 본인 채널 인증이 완료되면 아래 혜택을 받습니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Mayechi Ub ( मायेची ऊब )

YouTube 가입일

2019-04-08

국가

인도 

언어

마라티어 

구독
채널 태그
소개
तुम्हाला माहीतच असेल आई बनणं हा जगातला सगळ्यात आनंद देणारा सुंदर अनुभव आहे, पण तितकाच कठीण सुद्धा! " *मायेची ऊब* " ( Mayechi Ub ) या माझ्या YouTube चॅनल वर एक आई म्हणून मी जे काही अनुभव घेतले ते मी इथे शेअर करते. तुम्हाला माझ्या या अनुभवांचा फायदा नक्कीच होईल आणि तुमचा हा प्रवास अधिक सोप्पा होईल याच उद्दिष्टाने हा चॅनल सुरू करण्यात आला आहे.

नमस्कार मित्रमैत्रणींनो! 🙏🏻 मी दिप्ती अमेय करंबे " मायेची ऊब " या चॅनल वर तुमचे स्वागत करते. माझ्या चॅनलला भेट दिल्याबददल धन्यवाद!

कृपया चॅनल subscribe करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणकरून तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी notification मिळेल.

सूचना: हे सगळे व्हिडिओज हे माझे अनुभव आहेत, कोणासाठीही वैद्यकीय सल्ला नाही. मी प्रोफेशनल डॉक्टर नाही. वैद्यकीय सल्ल्यासाठी डॉक्टरांची मदत घ्या.

Mayechi Ub ( मायेची ऊब ) is a YouTube Channel where we share content on Pre-Postnatal Care, Baby Care, Parenting & Pregnancy.

It's a sincere effort by a mother who has experienced pain of not being a mother to being blessed with a child.