HẺM Truyện Ma 유튜브 채널 분석 보고서

HẺM Truyện Ma유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-12-01 02:22:12데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  --
 • 조회수

  4.13억 0.12%
 • 평균 조회수

  11.72만 1.82%
 • 동영상

  1583
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
48,486th ( Top 1% )
1,028th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 169.21만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 691.02만 - ₩ 3040.74만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
HẺM Truyện Ma 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
HẺM Truyện Ma

YouTube 가입일

2014-12-06

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh HẺM Truyện Ma - Đây là kênh sản xuất video có nội dung về những truyện ma có thật, truyện ma audio, linh dị ở Việt Nam mới và hấp dẫn nhất qua các giọng kể đầy ma mị MC Đình Soạn, MC Ngọc Lâm. Rất mong nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp từ tất cả mọi người để HẺM có thể hoàn thiện hơn về chất lượng, nội dung video và xây dựng kênh ngày càng lớn mạnh. Xin cám ơn tất cả mọi người!
☀Quý khán thính giả có thể gửi truyện về cho HẺM qua hình thức sau:
👉Email:
👉Trang Facebook HẺM Truyện Ma: https://www.facebook.com/HEMTruyenMaNP
© Bản quyền thuộc về HẺM
© Copyright by HEM ☞ Do not Reup