Huy Lê 유튜브 채널 분석 보고서

Huy Lê유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-12-02 16:09:41데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  122만
 • 조회수

  1.57억 0.02%
 • 평균 조회수

  9.91만 0.24%
 • 동영상

  424
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
17,450th ( Top 1% )
331st ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 93.24만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 309.85만 - ₩ 1363.6만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2018-12-01

2019-01-16

2019-03-12

2019-03-20

2019-06-28

2019-08-21

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
인증채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Huy Lê

YouTube 가입일

2013-04-25

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
►FACEBOOK : https://web.facebook.com/HuyLePistol
►FAN PAGE : ttps://www.facebook.com/huylecf
►ĐĂNG KÝ KÊNH HUYLÊ Vlogs :goo.gl/EFAhPs
►ĐĂNG KÝ KÊNH HUYLÊ Game:goo.gl/aGnFKH
Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo:
►Mobile: 0932371789
►Mail:
Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé và đừng quên bỏ 3s click quảng cáo chia sẽ cho moi người cùng xem..tôi yêu các bạn !
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)