CC Channel - Mua hàng On Sale Mỹ 유튜브 채널 분석 보고서

CC Channel - Mua hàng On Sale Mỹ 유튜브 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2022-09-29 23:52:07데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  2.85만
 • 조회수

  343.86만 0.03%
 • 평균 조회수

  583 0.17%
 • 동영상

  482
 • 라이브 수입

  --
구독자 랭킹
940,887th ( Top 5.8% )
146,689th ( Top 10.9% )
NoxScore
제휴 단가 예측
0.00 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
0.00-0.00
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2021-03-24

2021-06-10

2021-11-09

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 예상 언어 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
전체일반 영상Shorts
최근 30개 최근 30일
최신 동영상  CC Channel - Mua hàng On Sale Mỹ   유튜브 채널
전체일반 영상Shorts
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
CC Channel - Mua hàng On Sale Mỹ  의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 본인 채널 인증이 완료되면 아래 혜택을 받습니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
CC Channel - Mua hàng On Sale Mỹ

YouTube 가입일

2019-05-24

국가

미국 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
#ccchannel #suckhoevalamdep #review
- Mời các bạn vào website các bạn có thể vào để xem https://cchangmyguive.com/ thích những món hàng trên website hoặc là Facebook các bạn liên lạc với anh Sa 0982571934 ( website này chị để cho các bạn xem không buôn bán trên website, bạn thích món hàng nào hãy gửi tấm hình đó cho anh Sa, và thanh toán tiền trước, Cici mới gửi hàng về xin cảm ơn )
- Xin kính chào quý vị và các bạn Kênh CC Channel sẽ mang đến cho quý vị sức khỏe và làm đẹp CC sẽ đi tìm kiếm và mua những sản phẩm làm đẹp, on sale 30 % 50 % 70 % và thực phẩm, để mang tới sức khỏe tốt chào quý vị, thuốc và các loại thực phẩm, dành cho người bị bệnh tiểu đường, CC mua và gởi về việt nam cho vị
- Bạn thích Video , Mong các bạn SUBSCRIBE | COMMENT | SHARE , PLEASE...
=================================
© Bản quyền thuộc về @cc channel
© Copyright by @cc channel ☞ Do not Reup