DÂN SÀI GÒN (Saigones) 유튜브 채널 분석 보고서

DÂN SÀI GÒN (Saigones)유튜브 통계 & 분석 대시보드

업데이트 날짜 2022-05-21 00:08:32데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  7.55만
 • 조회수

  3989.51만 0.01%
 • 평균 조회수

  795 6.71%
 • 동영상

  720
 • 라이브 수입

  --
구독자 랭킹
414,621st ( Top 2.6% )
8,653rd ( Top 5.8% )
NoxScore
제휴 단가 예측
0.00 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
0.00-0.00
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2018-12-07

2019-03-18

2019-06-15

2019-10-13

2020-07-17

2021-02-06

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
채널에서 가장 많이 본 동영상 DÂN SÀI GÒN (Saigones) 유튜브 채널
최신 동영상 DÂN SÀI GÒN (Saigones)  유튜브 채널
실시간 스트리밍
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
DÂN SÀI GÒN (Saigones) 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
DÂN SÀI GÒN (Saigones)

YouTube 가입일

2011-10-07

국가

베트남 

언어

영어 

구독
채널 태그
소개
@Kênh Dân Sài Gòn (Saigones) có các chuyên mục cực kỳ hấp dẫn:
►Clip Tư liệu Cảnh sát: Công bố những đoạn phim do các trinh sát quay bí mật trong quá trình theo dõi đối tượng 👉
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7qhsYgO7a9lOvuTkWfUkU6fa1vm38inX
►Chuyên mục Cảnh sát Kể chuyện: Giải mã những vụ kỳ án, trọng án có thật 👉
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7qhsYgO7a9ltfE9_CTKE_K4wBg1hk4zK
►Các pha hành động nghẹt thở của Cảnh sát Cơ động 👉
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7qhsYgO7a9lE2SM-Ff64cWYOh2tZdb22
►Chuyên đề Cảnh Sát Lửa: Giải mã những vụ hoả hoạn kinh hoàng 👉
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7qhsYgO7a9mk7Pgb7bn4SxB596tK_0nB
►Nước mắt sau song sắt: Bí ẩn lương tâm, những tâm sự thầm kín của phạm nhân 👉
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7qhsYgO7a9mdcJWUNRz0xnpdvY_e8d15

© Bản quyền Dân Sài Gòn (Saigones) Không được sao chép dưới mọi hình thức.
© Copyright by Dân Sài Gòn (Saigones) ☞ Do not Reup
👉 Liên hệ với chủ kênh: