Đồ Chơi Thiếu Nhi 유튜브 채널 분석 보고서

Đồ Chơi Thiếu Nhi유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-10-26 03:46:56데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  -- 
 • 조회수

  8379.74만  0.83%
 • 평균 조회수 

  419.29만  -3.65%
 • 동영상

  20 
구독자 랭킹
123,490th ( Top 1% )
2,776th ( Top 2.2% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 707.59만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 1063.46만-₩ 4679.46만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
평균 조회수0
최신 동영상 Đồ Chơi Thiếu Nhi 유튜브 채널
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Đồ Chơi Thiếu Nhi

YouTube 가입일

2016-10-05

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
Đồ Chơi Thiếu Nhi là Kênh dành cho trẻ em
Chúng tôi sản xuất những video về đồ chơi ô tô,đồ chơi cần cẩu máy xúc làm việc với những âm thanh vui nhộn
Chúng tôi hi vọng mang lại những phút giây vui vẻ cho các bé,mang đến một phần tính giáo dục trong video như học số,học màu sắc,học tên xe cộ
Rất cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ đội ngũ của chúng tôi trong thời gian vừa qua
Q Studio Team
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)