EndGame 유튜브 채널 분석 보고서

EndGame유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-09-29 03:37:06데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  -- 
 • 조회수

  4265.77만  0.1%
 • 평균 조회수 

  1.34만  -18.68%
 • 동영상

  1055 
구독자 랭킹
146,014th ( Top 1.1% )
3,275th ( Top 2.6% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 18.21만  (동영상 1개당)
유튜브 월수익 예측
₩ 24.92만-₩ 109.83만
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
녹스인플루언서에서 제공하는 모든 데이터는 SNS에서 공개한 데이터에 의해 제작되었습니다. 채널 데이터 노출을 원하지 않으실 경우 [email protected] 으로 연락주시면 삭제 도와드리겠습니다.
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
EndGame

YouTube 가입일

2014-12-31

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
All things you can find about games and life around.
Tất tần tật mọi thứ liên quan đến game :D

Kênh video cập nhật nhanh nhất Highlights các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới.

Nhớ đăng ký Subcribe mình nhé anh em ^^
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)