SMEH DO SUZA 유튜브 채널 분석 보고서

SMEH DO SUZA유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2020-11-24 11:52:06데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  2620 0.38%
 • 조회수

  143.23만 0.25%
 • 평균 조회수

  36.79만 0.36%
 • 동영상

  3
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
2,422,265th ( Top 18.0% )
724,769th ( Top 9.6% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 77.48만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 0 - ₩ 0
유튜브 채널 통계표
7 일14 일30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2017-01-08

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
구독자의 예상 지역 분포
동영상 퍼포먼스
최근 30개최근 30일
  평균 조회수 0
일반 영상
실시간 스트리밍
최신 동영상 SMEH DO SUZA 유튜브 채널
실시간 스트리밍
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
SMEH DO SUZA

YouTube 가입일

2015-04-18

국가

기타 

언어

크로아티아어 

구독
채널 태그
소개
Dragi prijatelji dobrodošli na naš kanal SMEH DO SUZA! Kod nas mozete pogledati dosta smešnih stvari, kao sto su smešni padovi, smešne reklame, smešne pijane devojke, bilo sta sto bi vas nasmejalo do suza!
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)