රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker
Bandi Full
27.8만 구독자 수 214 동영상 수2242.81만 누적 조회수· 2021-05-05