YouTube 동영상 가치 분석

YouTube 링크가 잘못되었습니다.
영상을 찾을 수 없습니다.
GIỚI THIỆU CÁC LOẠI KHÓA CỬA NHỰA LÕI THÉP UPVC
파워볼군침이
파워볼군침이 2310 구독자 수 6 동영상 수 47.91만 누적 조회수 2019-04-18 업데이트 날짜 2021-09-16
동영상 조회수2.09만
좋아요 클릭비율 89.9%
댓글수14
구독자 조회비율 100%
훌륭해요
동영상 예상 가치 ₩ 45.31만 - ₩ 81.45만
구독자 참여율 1.01%
동영상 태그
Khóa cửa nhựa lõi thép khóa cửa nhựa upvc khóa cửa nhựa lõi thép eurowindow
소개
Giới thiệu chi tiết các loại khóa sử dụng cho cửa nhựa lõi thép. Đánh giá chất lượng, mức độ an toàn và những cảnh báo về việc dùng sai loại khóa.
더보기