YouTube 동영상 가치 분석

YouTube 링크가 잘못되었습니다.
영상을 찾을 수 없습니다.
Dàn sao Hoa ngữ sẽ làm nghề gì nếu rời khỏi Cbiz?
Top Sao Hoa
Top Sao Hoa 56.7만 구독자 수 4220 동영상 수 3.27억 누적 조회수 2021-05-16 업데이트 날짜 2021-08-08
동영상 조회수1.21만
좋아요 클릭비율 97.6%
댓글수65
구독자 조회비율 2.1%
그럭저럭
동영상 예상 가치 ₩ 9.38만 - ₩ 18.77만
구독자 참여율 8.42%
동영상 태그
top sao hoa Sao Hoa Ngữ Phim Trung Quốc Người nổi tiếng sao Hoa ngữ làm nghề gì rời khỏi Cbiz
소개
Hashtags:#Saohoangu #tinhoangu
► Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất (Tại đây) ► http://goo.gl/8eXnUF
► Facebook:https://www.facebook.cBGGGom/TopSaoHoa/
► Đăng ký kênh mới Top Sao Hàn: https://bitlylink.com/XfyoL
Top Sao Hoa tổng hợp tin:Dàn sao Hoa ngữ sẽ làm nghề gì nếu rời khỏi Cbiz?
더보기
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의