පරාජයෙන් පස්සේ රංජා කිව්ව සංවේදී කතාව
The life Traveler
2.16만 구독자 수 240 동영상 수414.8만 누적 조회수· 2019-11-19