Top 100 Instagram 팔로워 순위

Instagram 순위 차트 업데이트 날짜: 2020-09-21
기본 정보 게시물 참여율 팔로워 NoxScore
12 J J 622 14.1%
3236.98만
-
37 BTS official BTS official 594 8.6%
2995.18만
-
39 BLΛƆKPIИK BLΛƆKPIИK 935 7.0%
2853.49만
-
4 45 JISOO🤍 JISOO🤍 481 9.9%
2830.88만
-
5 41 adidas adidas 787 0.2%
2590.4만
-
6 32 SEHUN SEHUN 730 8.7%
2059.52만
-
7 7 권지용(權志龍) 권지용(權志龍) 2533 6.8%
1866.76만
-
8 22 BaekHyun. BaekHyun. 324 9.0%
1865.65만
-
9 18 이종석 이종석 406 7.5%
1648.68만
-
10 4 이지금 이지금 522 14.8%
1560.66만
-
11 24 TaeYeon TaeYeon 1254 2.7%
1522.39만
-
12 6 TWICE TWICE 2282 8.4%
1437.9만
-
13 8 Hyun Ah Hyun Ah 5185 1.4%
1418.98만
-
14 9 지창욱 지창욱 638 11.3%
1396.83만
-
15 35 skawngur skawngur 585 14.3%
1228.79만
-
16 8 이성경 이성경 1126 12.7%
1177.96만
-
17 16 yoona__lim yoona__lim 488 5.1%
1160.53만
-
18 10 TAEYANG TAEYANG 856 4.1%
1099.27만
-
19 2 T.O.P T.O.P 50 3.7%
1096.08만
-
20 3 박신혜 박신혜 1042 5.9%
1092.44만
-
21 22 Hyekyo Song Hyekyo Song 77 6.1%
1070.12만
-
22 7 김소현 김소현 1272 5.7%
949.16만
-
23 13 Red Velvet Official Red Velvet Official 2110 3.9%
939.18만
-
24 9 SM Entertainment Group SM Entertainment Group 2094 1.0%
925.14만
-
25 3 Joy Joy 639 8.7%
882.02만
-
26 4 Sandara Park Sandara Park 2998 2.0%
870.16만
-
27 24 NCT 127 Official Instagram NCT 127 Official Instagram 2311 4.4%
870.03만
-
28 12 SUHO SUHO 206 19.9%
842.11만
-
29 4 KYUM KYUM 375 8.9%
829.81만
-
30 14 Stray Kids Stray Kids 1822 10.1%
820.02만
-
31 17 CL CL 1817 4.2%
806.07만
-
32 2 seungriseyo seungriseyo 1668 0.5%
802.21만
-
33 3 최시원 최시원 302 3.6%
787.95만
-
34 22 전소미 전소미 266 7.8%
767.34만
-
35 16 김수현 Kim Soo Hyun 金秀賢 김수현 Kim Soo Hyun 金秀賢 115 24.0%
755.38만
-
36 10 박민영 Minyoung Park 박민영 Minyoung Park 406 12.0%
752.16만
-
37 - PONY 포니 PONY 포니 856 1.8%
719.69만
-
38 34 이동욱 (Official_Instagram) 이동욱 (Official_Instagram) 683 5.8%
719.11만
-
39 2 Seulgi Seulgi 293 13.6%
713.85만
-
40 25 TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL 372 4.8%
704.51만
-
41 6 JUNGKOOK JUNGKOOK 1269 6.6%
699.51만
-
42 40 SEVENTEEN SEVENTEEN 2154 4.6%
674.15만
-
43 1 설리가진리 (Sulli) 설리가진리 (Sulli) 798 7.1%
644.65만
-
44 1 NCT Official Instagram NCT Official Instagram 1154 13.6%
642.19만
-
45 36 ITZY ITZY 453 10.2%
603.22만
-
46 15 박형식 / Park Hyungsik 박형식 / Park Hyungsik 310 16.3%
601.19만
-
47 40 SEOHYUN(SEO JU HYUN) SEOHYUN(SEO JU HYUN) 1123 3.5%
599.83만
-
48 28 Yeri Yeri 364 7.1%
590.51만
-
49 17 MINO MINO 932 5.8%
574.6만
-
50 39 디스패치 인스타그램 디스패치 인스타그램 3.46만 0.4%
573.6만
-
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)