Top 100 Instagram 팔로워 순위

Instagram 순위 차트 업데이트 날짜: 2020-09-25
기본 정보 게시물 참여율 팔로워 NoxScore
49 Sơn Tùng M-TP 💋 Sơn Tùng M-TP 💋 1220 7.7%
555.35만
-
34 Ngọc Trinh Ngọc Trinh 2255 1.5%
513.98만
-
37 Chi Pu Chi Pu 1358 1.0%
511.67만
-
4 14 여진구 Yeo Jin Goo 여진구 Yeo Jin Goo 324 11.6%
335.3만
-
5 36 Linh Ngọc Đàm Linh Ngọc Đàm 37 9.5%
324.32만
-
6 26 Bích Phương Bích Phương 727 1.7%
277.81만
-
7 42 Chou Chou 🐮 Chou Chou 🐮 3290 2.0%
275.12만
-
8 29 Thyahh Thyahh 710 5.8%
253.65만
-
9 12 Phí Quỳnh Anh Phí Quỳnh Anh 483 1.1%
252.53만
-
10 19 KEO KEO 121 7.8%
234.7만
-
11 35 Đông Nhi Đông Nhi 649 3.5%
227.75만
-
12 22 Si Thanh - SiTa Si Thanh - SiTa 3137 0.6%
226.52만
-
13 7 Isaac Isaac 1878 1.1%
220.2만
-
14 16 Soobin Hoang Son Soobin Hoang Son 1523 1.4%
218.94만
-
15 2 Ngo Kien Huy Ngo Kien Huy 1093 1.7%
216.51만
-
16 6 Phuong Ly Phuong Ly 1519 0.9%
182.33만
-
17 3 MIN MIN 493 1.7%
179.88만
-
18 7 Phat To Phat To 3002 0.6%
177.1만
-
19 14 williamchanwaiting williamchanwaiting 1401 5.6%
163.63만
-
20 4 ERIK ERIK 204 1.9%
122.92만
-
21 7 Hóng Hớt Showbiz Hóng Hớt Showbiz 2081 1.6%
110.6만
-
22 5 Đen Vâu Đen Vâu 675 9.0%
107.2만
-
23 22 Cris Phan Cris Phan 455 4.1%
101.53만
-
24 13 GIN TUAN KIET ♍️ GIN TUAN KIET ♍️ 593 2.3%
90.17만
-
25 9 Tú Hảo Tú Hảo 444 3.3%
82.42만
-
26 14 Emily  👑 Emily 👑 1879 1.5%
78.16만
-
27 4 Binz Binz 8 20.8%
77.22만
-
28 27 LAN KHUE LAN KHUE 1087 3.4%
75.95만
-
29 26 #whatever #whatever 3211 0.0%
74.51만
-
30 26 H'Hen Niê H'Hen Niê 981 2.4%
73.19만
-
31 17 Phí Phương Anh Phí Phương Anh 702 0.9%
64.83만
-
32 24 Cookat Việt Nam Cookat Việt Nam 4308 0.8%
64.35만
-
33 2 🔱TRONIE NGÔ🔱 🔱TRONIE NGÔ🔱 550 0.0%
63.38만
-
34 1 Foody Saigon Foody Saigon 1.44만 0.1%
61.69만
-
35 8 Cô Em NhàBên Aka VitaminE🇻🇳 Cô Em NhàBên Aka VitaminE🇻🇳 573 5.1%
57.13만
-
36 2 V I R U S S V I R U S S 161 2.4%
51.2만
-
37 7 Trinh Pham Trinh Pham 906 3.7%
50.14만
-
38 4 😋 Là zaheun đêiiiii 😋 Là zaheun đêiiiii 258 3.2%
47.98만
-
39 13 Linh Dang Khanh Nguyen Linh Dang Khanh Nguyen 1024 3.0%
47.4만
-
40 13 𝐓𝐇𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐈 𝐋𝐄 𝐓𝐇𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐈 𝐋𝐄 2626 1.0%
45.82만
-
41 34 VUCΛTTUONG VUCΛTTUONG 1398 1.9%
44.38만
-
42 28 Giang Ơi Giang Ơi 882 7.7%
42.94만
-
43 33 Trúc Nhân Trúc Nhân 1326 4.1%
39.72만
-
44 35 KHÓI KHÓI 63 3.3%
38.99만
-
45 2 R i s s a G👑 R i s s a G👑 118 19.3%
38.47만
-
46 44 Ginô Tống Ginô Tống 1342 0.8%
38.35만
-
47 8 TikTok ViệtNam Official TikTok ViệtNam Official 3622 0.1%
36.55만
-
48 33 Trang Lê Fitness Trang Lê Fitness 954 1.3%
34.47만
-
49 18 BoRam BoRam 128 3.9%
34.18만
-
50 31 Hana Giang Anh Hana Giang Anh 4869 1.1%
34.02만
-
문의하기

네이버 공식카페에 문의 또는 아래 간편 문의를 통해 문의 내용을 보내주세요.

공식카페 문의
(추천)