มือใหม่หลวงพ่อเทียน 유튜브 채널 분석 보고서

มือใหม่หลวงพ่อเทียน유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-04-21 12:10:21데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  5.35만 0.19%
 • 조회수

  829.06만 0.15%
 • 평균 조회수

  2716 0.97%
 • 동영상

  443
 • 라이브 수입

  -
구독자 랭킹
431,519th ( Top 3.3% )
10,227th ( Top 10.3% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 7854 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 22.87만 - ₩ 80.16만
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2019-04-30

2019-06-19

2019-09-30

2020-05-29

2021-02-22

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
มือใหม่หลวงพ่อเทียน 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
มือใหม่หลวงพ่อเทียน

YouTube 가입일

2014-05-09

국가

태국 

언어

태국어 

구독
소개
คนกลุ่มเล็กๆ ที่ "ไม่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมมาก่อน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ"
แต่วันหนึ่ง ได้มารู้จักแนวทางการฝึกกรรมฐาน / สติปัฏฐาน (หรือการเจริญสติ) ในรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งเข้าใจง่ายและฝึกฝนได้ไม่ยากในชีวิตประจำวัน

ในเบื้องต้น ณ ปัจจุบัน ทำให้รับมือกับเรื่องสุขและทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
และในปลายทางที่สุดแล้ว หากหมั่นเพียรฝึกฝนอย่างถูกต้องต่อเนื่อง
เราเชื่อว่า นี่เป็นเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ สู่ "การพ้นทุกข์ พ้นจากวัฏสงสาร" อย่างถาวร

เมื่อคนที่เคย "ไม่รู้ ไม่สนใจ" อย่างพวกเรา
ยังสามารถ "รู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และเริ่มฝึกฝนได้"
เราจึงคิดว่า บุคคลทั่วไป ก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ไม่ยากเกินไปเช่นกัน

เราเริ่มต้นเรียนรู้จากไหน? อย่างไร?
อะไรที่ทำให้เราเข้าใจ...อะไรที่ทำให้เราสงสัย
เราพยายามจับประเด็นมาสื่อสารกับ "มือใหม่" ทุกท่าน ในฐานะ "มือใหม่" เช่นกัน

เนื้อหาทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน (Playlists) ตามนี้ https://www.youtube.com/channel/UCQry2G-1X5It8A8B0nBZ-hw/playlists
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의