Anh Ba Phải TV 유튜브 채널 분석 보고서

Anh Ba Phải TV유튜브 통계 & 분석 대시보드 내보내기

업데이트 날짜 2021-10-27 00:14:46데이터 확인 중입니다
 • 구독자

  150만
 • 조회수

  8.47억 0.16%
 • 평균 조회수

  155.65만 0.49%
 • 동영상

  341
 • 라이브 수입

  ₩ 0
구독자 랭킹
16,732nd ( Top 1% )
286th ( Top 1% )
NoxScore
제휴 단가 예측
₩ 2067.06만 ( 동영상 1개당 )
유튜브 월수익 예측
₩ 2972.23만 - ₩ 1.3억
유튜브 채널 통계표
7 일 14 일 30 일
구독자 히스토리 데이터  (최근 1년)
누적 데이터
마일스톤

2020-11-01

2020-12-29

2021-02-10

2021-04-02

2021-05-21

2021-10-25

조회수 히스토리 데이터  (최근 1년)
일별 데이터누적 데이터
조회수
7 일 30 일
최근 7일 구독자 증가수: 지난 7일 구독자 증가수:
구독자의 예상 연령 및 성별 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
구독자의 예상 지역 분포
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
시청자 활동 시간 분석
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
채널의 열혈 시청자
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
타채널 시청자과의 중복 관계
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
분석할 구독자 데이터가 부족합니다.
댓글 분석
동영상:
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
긍정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
부정
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
이모티콘
광고 영상
30 일간90 일간
데이터 처리 중입니다.
3분후 새로고침하여 데이터를 확인하세요.
브랜드 및 관련 광고 영상
Anh Ba Phải TV 의 광고 영상
다른 유튜버의 광고 영상
미인증 채널 보인의 채널 인증이 완료된 후 다음 권한을 받게 됩니다.1. 내채널 인증시 채널 데이터가 매일 업데이트됩니다.2. 내채널 인증시 양질의 광고 제휴 제안을 추천해 드립니다. 내채널 인증
Anh Ba Phải TV

YouTube 가입일

2019-08-09

국가

베트남 

언어

베트남어 

구독
채널 태그
소개
_ Kênh Anh Ba Phải là một kênh giải trí hài hước phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn, giúp các em nhỏ có những trãi nghiệm thực vể tuổi thơ, những thử thách, sinh tồn, săn bắt và hái lượm,các trò chơi dân gian pha chế thêm sự sáng tạo, giúp cho các em cũng như người xem có những giây phút thư giãn, giải trí sau những giờ học tập làm việc mệt mỏi !
_ Mọi người hãy Đăng Ký kênh Anh Ba Phải TV để giúp mình đạt các mốc 2.000.000 Sub nhé !
문의하기

카톡문의 또는 아래 간편메시지 발송을 통해 문의주세요.

카톡문의